שביעות רצון תעסוקתית

עלות קליטת עובדים חדשים יקרה עד מאוד לארגון, החל מאיתור העובד המתאים, דרך תהליך הגיוס ולבסוף תהליך ההכשרה והתאמה לתפקידו. בעצם עזיבה של עובד יש פגיעה בתהליך למידה, לעיתים במידע (עובדים לוקחים איתם ידע שלעיתים אפילו אינם מודעים לכך), החלפת עובדים באחרים זה עסק יקר למעט מצבים שהבחירה נובעת מהחלטה עסקית ברורה ושקולה.

פעם היה ברור ששביעות רצון תעסוקתית מתחילה ומסתיימת ברמת שכר.

גם היום יש כאלו שמתקשים לקבל את המחקר שמוכיח שנושא השכר נמצא במקום נמוך בהיררכיה יותר, שלישי, רביעי ואפילו חמישי.

 

אבל לכולם ברור ששביעות רצון תעסוקתית קשורה באופן מובהק:

  • ליחס שמקבל העובד מהמנהל הישיר,
  • לתחושת סיפוק מעצם העבודה המבוצעת,
  • מתחושת השייכות של העובד למקום העבודה,
  • מרמת יכולת  ההלימה בין ערכי הארגון ותחום העיסוק שלו לבין ערכי העובד.

ואז מגיע נושא השכר, ונכון, לא ייתכן שהשכר יהיה חסר הגיון ביחס לשוק, שכר מקביל במפעל, לכישורי העובד ותרומתו, אבל בהנחה שכל אלו תקינים השכר לא משפיע אלא במעט בהחלטת העובד להישאר או להתנייד למקום עבודה חדש גם אם זה האחרון משפר את התנאים בצורה משמעותית. נכון שזה גם נתון משתנה מעובד לעובד בהתייחס למשתנים אישיים.

איך מייצרים אווירה חיובית בכל ארבעת המשתנים הראשונים, איך מביאים מנהלים בכל הרמות בארגון לרמת ניהול ומנהיגות תואמת את צרכי הארגון.

מנהל בכיר שלא מחזיק בתובנות הללו יכול לגרום לפגיעה בכל הכפופים לו עד אחרון העובדים.

מנסיוננו בארגונים רבים זה קורה, קורה המון, יותר מדי וזה תמיד מיותר כי כל מנהל יכול ללמוד ולהשתנות בתהליך מתאים.

במקום לזהות את חוסר שביעות הרצון בזמן, מקורות חוסר שביעות הרצון והטיפול הנכון בהם, יש הסבורים תחלופת עובדים גבוהה היא כורח המציאות, אך אין זה כך.

זו אחת מן ההוצאות הגבוהות בארגון כאשר התחלופה לא סבירה.

יצירת סביבת עבודה שעומדת מול ארבעת הפרמטרים שהוזכרו בתחילה אינה מורכבת יתר על המידה. ככל שהיא מחייבת היא להבין איך מייצרים מענה לכל אחד מהפרמטרים, נכון, 

היא כן מחייבת הקשבה מצד המנהלים בכל הרמות ואת זה הם ישמחו ללמוד, ההכשרה של הנושאים הללו מעשירה את המשתתפים לכלל מערך חייהם לא רק בעבודה.

יחס לעובד מתחיל וכמעט מסתיים בהקשבה. תחושת סיפוק מאד קשורה ליחס וגם מחייבת רמת שקיפות ומתן תשומת לב לביצועים, דבר שלחברה יש ענין בו גם, תחושת שייכות מתחילה בשיחות מנהל, זה שמעליו ועד למנכ”ל, ממשיכה באיתור מרכיבי המשמעות והתרומה האישית הינה להצלחת החברה והתרומה של החברה לכלכלה ולמדינה, לכל חברה ישנה תרומה לכלכלה ולמדינה, לעיתים צריך לנתח ולפתח את הנושא אך התרומה קיימת.

והאחרון הנו ערכי הארגון אל מול ערכיו של העובד, נושא זה צריך לידון במהלך הראיונות וקליטת העובד.

אנחנו Service Leader יודעים ללבן את הנושאים הללו אל מול הלקוח, לבנות תוכניות הדרכה לקבוצות ותכניות ליווי אישי למנהלים המעוניינים בתמיכה באותם חולשות כשהם חשים שיש להם קווי פעולה, ויכולת.